เกี่ยวกับเรา

บริษัท เออีซี อินโนเวชั่น คอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2557
เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ชื่อแบรนด์
BioSkin และ SSOK มีเจตนารมณ์เพื่อยกระดับเครื่องสำอางไทย
สู่ระดับสากล โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และสร้างชื่อเสียงเครื่องสำอางที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเทียบเท่า
แบรนด์ชั้นนำของโลก และให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากนานาชาติว่าเป็น
“ผู้นำแห่งการรังสรรค์ความงามของไทย”

ไม่เคยหยุดนิ่งในการค้นคว้าวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง
และความสวย ความงาม ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย
เพื่อยกระดับเครื่องสำอางไทยให้ทัดเทียมกับเครื่องสำอางชั้นนำของโลก
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ที่รักความสวยความงามทุกท่าน ด้วยราคาที่เหมาะสมที่ทุกท่าน
สามารถเป็นเจ้าของผิวสวยๆกันได้ง่ายๆ เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติ
ที่ครบครัน ใช้ง่าย และเห็นผลจริง เพื่อเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้หญิงทุกคน
“สวย” จนได้รับการขนานนามว่าผู้นำแห่งการรังสรรค์ความงาม ของไทย

1. มุ่งเสนอผลิตภัณฑ์ความงามจากสารสกัดจากธรรมชาติเข้าผนวกกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการรังสรรค์ความงาม BEAUTY INSPRIRATION
สนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภค
2. สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคทั่วโลก กล่าวขานว่า
“เราคือผู้นำแห่งการรังสรรค์ความงามของไทย”
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ความงามไทยให้แพร่หลาย
และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย

1. ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้าและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. มีทีมงานการตลาดที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
3. ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม ทั้งในไทยและต่างประเทศ
4 .การบริหารจัดการที่ทันสมัย เป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ
5. มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

    Cart