เกี่ยวกับเรา

บริษัท เออีซี อินโนเวชั่น คอส จำกัด ดำเนินธุรกิจการพัฒนาสินค้า ทำการตลาด และจัดจำหน่ายเครื่องสำอางด้านดูแลผิว (skincare) ในประเทศไทย และสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ SSOK, BIOSKIN, และ PWP มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้หญิงมีสินค้าดูแลผิวที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับโลกในราคาที่เอื้อมได้

เป็นผู้นำด้านดูแลผิวที่ผู้หญิงเอเชียชื่นชมและไว้วางใจ
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเป็นแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาสินค้าที่เข้าถึงความต้องการของผู้หญิง

1. สร้างสรรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างมีหลักการ
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังที่นำ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีทันสมัย และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาให้สินค้ามีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระดับมาตรฐานโลกในราคาที่เอื้อมถึงเพื่อผิวสวยสุขภาพดีของผู้หญิงทั่วเอเชีย

2.ส่งสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ให้มีโอกาสการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และอนาคตก้าวไกล
ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

3.แสวงหาโอกาสธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

บริษัท เออีซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนและเปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในปี 2560 ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตสินค้าดูแลผิว และเครื่องสำอางยุคใหม่ในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ODM (Original Design Manufacturer) และ OBM (Original Brand Manufacturer) ด้วยมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร ISO (International Organization for Standardization) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้ทีมงานนักวิจัยด้านสินค้าดูแลผิว และครื่องสำอางมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์

รับผลิตสินค้าดูแลผิว และเครื่องสำอางทุกชนิดแบบครบวงจรในรูปแบบระบบ One-Stop Service ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรใหม่ และปรับปรุงสูตรเดิมเพื่อสร้างความแตกต่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ตามงบประมาณที่กำหนด พร้อมบริการขึ้นทะเบียนการผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอางอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เอกสาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ตลอดจนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาให้แก่ผู้เริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง และเจ้าของกิจการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ

เป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องสำอางในระดับสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ภายใต้เจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

วิจัยและพัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ยกระดับความเป็นเลิศในการให้บริการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ดุจครอบครัว

ผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน และกฎหมาย ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด  ภายใต้ระบบควบคุมมาตรฐานการผลิตสากลเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

    Cart